Tips XF1 Xóa thống kê khách đang ol trong /index.php?online

Admin

Administrator
Staff member
Bài viết
2,755
Điểm tương tác
3
Gold
43G
Ví Bảo Hiểm
0$
bởi Admin 173 lượt xem.
Hướng dẫn
Chúng ta sẽ làm việc trong tập tin: /library/XenForo/ControllerPublic/Online.php
Mã:
$conditions = array(
 'cutOff' => array('>', $sessionModel->getOnlineStatusTimeout()),
 'getInvisible' => $bypassUserPrivacy,
 'getUnconfirmed' => $bypassUserPrivacy,

 // allow force including of self, even if invisible
 'forceInclude' => ($bypassUserPrivacy ? false : XenForo_Visitor::getUserId())
);
Thêm vào mảng một thiết lập 'userLimit' => 'registered', để có được như:
Mã:
$conditions = array(
 'cutOff' => array('>', $sessionModel->getOnlineStatusTimeout()),
 'getInvisible' => $bypassUserPrivacy,
 'getUnconfirmed' => $bypassUserPrivacy,
 'userLimit' => 'registered',
 // allow force including of self, even if invisible
 'forceInclude' => ($bypassUserPrivacy ? false : XenForo_Visitor::getUserId())
);
Nên làm để cắt ra những người dùng chưa đăng ký.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
4,549
Bài viết
4,552
Thành viên
201
Thành viên mới nhất
Keke
Bên trên