Tại sao không tải xuống được?


Chúng tôi thường xuyên được hỏi câu hỏi này và đây là những lý do phổ biến khiến bạn không thể tải xuống:

  • Bạn đang cố tải xuống tài nguyên VIP không đủ quyền truy cập | Nâng cấp VIP để tải xuống!
  • Bạn đã đạt đến hạn ngạch tải xuống cho ngày hôm nay, hãy thử lại vào ngày mai!
  • Bạn chỉ có thể tải xuống 5 tài nguyên trong một ngày
  • Bạn vẫn chưa xác minh tài khoản của mình.
  • Bạn cần phải Like tài nguyên để tải xuống
  • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng hỏi trong diễn đàn hoặc phiếu hỗ trợ!


Bên trên